11 december 2018

Samenwerkingsinitiatieven in vmbo en mbo

Eerste inventarisatie

Vrijdag 1 december hebben Paul Rosenmöller van de VO-raad en Ton Heerts van de MBO Raad de eerste inventarisatie van samenwerking tussen vmbo en mbo aangeboden aan Inge Vossenaar en Christianne Mattijssen van het ministerie van OCW. In oktober en november 2018 zijn alle directeuren van MBO-scholen telefonisch geïnterviewd met de vraag aan te geven op welke punten en met welke vmbo’s er samengewerkt wordt. De resultaten van deze inventarisatie zijn verwoord in de notitie ‘Impressie van bestaande samenwerkingsinitiatieven in vmbo en mbo’.

Conclusie

Uit de inventarisatie blijkt dat er in veel regio’s samen wordt gewerkt op allerlei terreinen, maar dat het noodzakelijk is en blijft om de netwerken te voeden en in samenwerking te blijven investeren.