08 september 2020

Sterk beroepsonderwijs – Samenwerking vmbo, mbo en bedrijfsleven in kaart

Interactieve digitale kaart

In het kader van het programma Sterk beroepsonderwijs is een interactieve digitale kaart ontwikkeld met een landelijk overzicht van regionale samenwerkingsinitiatieven in vmbo, mbo- en bedrijfsleven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen twee typen samenwerkingsinitiatieven:

  • Brede, overkoepelende initiatieven, gericht op aansluitende onderwijsprogramma’s vmbo-mbo en op een meer gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio.
  • Initiatieven specifiek gericht op de realisatie van doorlopende leerroutes vmbo-mbo.

De samenwerkingsinitiatieven zijn weergegeven op de digitale kaart. De brede, overkoepelende initiatieven hebben een groen icoontje en de doorlopende leerroutes een blauw icoontje.

Bekijk de digitale kaart

 

Door te klikken op de icoontjes (groen/blauw) op de kaart komt u bij informatie over het samenwerkingsinitiatief. U vindt dan een beschrijving van het initiatief en informatie over de arbeidsmarktregio(‘s) waar het samenwerkingsinitiatief actief is, niveau(s) waarop de samenwerking plaatsvindt, sector(en) (S-BB) betrokken bij het samenwerkingsinitiatief, partijen betrokken bij de samenwerking, inhoudelijk(e) thema(‘s) waar de samenwerking zich op richt en startjaar van het samenwerkingsinitiatief.

Nog niet bij alle samenwerkingsinitiatieven zijn de contactgegevens van de contactpersonen weergegeven. Om deze gegevens weer te mogen geven op de digitale kaart moet eerst toestemming verkregen worden van de contactpersoon. Hier wordt aan gewerkt.

Als de weergegeven informatie over een samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig is, kunt u via een wijzigingsformulier aanpassingen en/of toevoegingen doorgeven. Het is op de website ook mogelijk om samenwerkingsinitiatieven die nog niet op de kaart staan, door te geven. Dat kan via het aanmeldformulier.