09 oktober 2018

Ruimte in regels in het voortgezet onderwijs

Ontdek de ruimte

Leraren hebben tijd nodig om hun onderwijs te ontwikkelen en om te werken aan hun eigen ontwikkeling. Scholen bepalen zelf hoe zij die tijd organiseren en invullen. Vanuit OCW willen ze helderheid bieden over de ruimte die zij hiervoor hebben, binnen bestaande kaders. Voor leraren in het voortgezet onderwijs heeft OCW 8 oktober de website en brochure ‘Ontdek de ruimte. Ruimte in regels in het voortgezet onderwijs’ gelanceerd.

Op deze site staan een test (hoeveel ruimte kent u?), de digitale brochure ‘Ontdek de ruimte’, een gespreksplaat en links naar informatie en instrumenten van anderen. Deze hebben als doel het gesprek op school over de organisatie van tijd te ondersteunen.

Download de brochure

Ook interessant

Er is ook een brochure ‘Ruimte in Regels in het middelbaar beroepsonderwijs’ uitgegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs. De uitgave geeft inzicht in de ruimte binnen wet- en regelgeving voor mbo-scholen, zodat zij hun onderwijs goed en innovatief kunnen vormgeven.