09 december 2020

Regio’s op de voet gevolgd

Regioportretten

Sinds enige tijd volgt het programmateam Sterk beroepsonderwijs een aantal regio’s waarin vmbo- en mbo-scholen werk maken van de beleidslijnen van Sterk Beroepsonderwijs.  Zij buigen zich over vraagstukken als ‘Hoe brengen we onze regionale samenwerking een stap verder?’ of ‘Welke mogelijkheden biedt de wet Sterk Beroepsonderwijs ons om doorlopende leerroutes vorm te geven?’. Enkele regio’s benutten dit schooljaar voor het vaststellen van een gezamenlijke ambitie. Op andere plekken in het land denken vmbo- en mbo-scholen na over onderwerpen zoals de invulling van het PTA/OER voor een geïntegreerde leerroute naar mbo2. Het levert interessante gesprekken en inzichten op die we graag met u delen. In 2021 publiceren we op de website Sterk Beroepsonderwijs een aantal regioportretten waarin vmbo- en mbo-scholen openhartig vertellen over hun ervaringen, positieve ontwikkelingen en oplossingen voor knelpunten. In het webinar op 14 december kunt u alvast kennismaken met de Limburgse samenwerkingspartners roc Gilde-opleidingen en vo-school BC Broekhin, onderdeel van Stichting Onderwijs Midden-Limburg.