25 maart 2021

‘PTA/OER’ en nieuwe leerweg in de spotlight

‘PTA/OER’ en nieuwe leerweg in de spotlight

We organiseren interessante webinars waarvoor u zich nog aan kunt melden. Deelname is gratis.

12 april: webinar over ‘PTA/OER’

Het ‘PTA/OER’ is al een aantal keren voorbij gekomen in webinars ‘Bouwen aan sterk beroepsonderwijs’. Het gaat hierbij om een document waarin samenwerkingsverbanden van vmbo en mbo inzichtelijk maken hoe hun onderwijsprogramma in een doorlopende leerroute eruit ziet en hoe ze dit afsluiten. Samen met het ministerie van OCW is de handreiking ‘PTA/OER’ ontwikkeld die samenwerkingsverbanden kunnen gebruiken om hun doorlopende leerroute vorm te geven. 12 april om 15.30 uur geven Wilma Bredewold (toetsdeskundige vmbo) en Nelleke Lafeber (toetsdeskundige MBO) een toelichting bij deze handreiking.

14 april: laatste ontwikkelingen nieuwe leerweg

De pilotscholen die de praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg gaan uitproberen zijn van start gegaan en natuurlijk staat ook de ontwikkeling van de nieuwe leerweg zelf niet stil. De komende maanden informeren we u in twee webinars over de stand van zaken rond de nieuwe leerweg.

14 april om 15.00 uur staat een soort vragenuurtje op de agenda. Susan van den Heuvel praat u bij over de laatste ontwikkelingen en u bent in de gelegenheid vragen te stellen.

17 juni: concept examenprogramma’s nieuwe leerweg

Op 17 juni geven deskundigen van SLO een toelichting bij de concept examenprogramma’s voor de nieuwe leerweg. In zes webinars worden de concept examenprogramma’s toegelicht, waarbij vooral aandacht zal zijn voor het idee achter de examenprogramma’s. Wat is de insteek voor deze programma’s, hoe kunnen de programma’s vormgeven worden, wat kunt u als school al doen om zich hierop voor te bereiden, zijn onderwerpen die in de webinars aan de orde komen.