22 juli 2021

Pilot nieuwe leerweg uitgebreid: ook vavo-scholen kunnen subsidie aanvragen

4 vavo-scholen kunnen subsidie aanvragen

De gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo wordt samengevoegd tot één leerweg. Met de Pilot praktijkgerichte programma’s voor gl en tl doen scholen ervaring op met deze nieuwe leerweg. De pilot startte in december 2020 voor 136 vmbo-scholen. Nu kunnen ook vier vavo-instellingen deelnemen.

Plek voor 4 vavo-scholen

Maximaal vier vavo-instellingen kunnen deelnemen aan de pilot. Hiervan ontwikkelen twee scholen het praktijkgerichte programma Zorg & Welzijn en twee het praktijkgerichte programma Economie & Ondernemen.

Subsidie aanvragen

Deze week is de aanvraagperiode begonnen. U kunt een aanvraag indienen tot en met 15 september 2021. Vergeet niet om eerst de voorwaarden goed door te lezen.