12 december 2021

Ontwikkeling licentiegebonden praktijkprogramma’s

Ontwikkeling licentiegebonden praktijkprogramma’s

Naast de licentievrije programma’s worden dit schooljaar ook zes licentiegebonden programma’s ontwikkeld. Het gaat hierbij om de programma’s Groen, Bouwen, wonen en interieur (BWI), Horeca, bakkerij en recreatie (HBR), Media, vormgeving en ICT (MVI), Mobiliteit en transport (M&T) en Produceren, installeren en energie (PIE). Voor de invulling van de praktijkgerichte programma’s werkt SLO nauw samen met docentontwikkelgroepen, die bestaan uit drie vmbo-docenten (2 uit GL/ één uit TL), twee mbo-docenten en één havo-docent.

De opdracht van een ontwikkelgroep is om gedurende het schooljaar 2021-2022 te komen tot concept-examenprogramma’s voor bovenstaande praktijkgerichte programma’s. In het voorjaar zal een eerste concept praktijkgericht programma worden opgeleverd. Per programma worden zes pilotscholen betrokken. Vanaf het schooljaar 2022-2023 beproeven deze scholen de examenprogramma’s in de praktijk. We informeren u de komende tijd over de ontwikkelingen en de eerste reacties van de pilotscholen.