27 augustus 2019

Onderwijsministers onderstrepen belang versterkt beroepsonderwijs

Op weg naar versterkt beroepsonderwijs in elke regio

Maandag 26 augustus hebben ministers Van Engelshoven en Slob de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen rond Sterk beroepsonderwijs. Met de Kamerbrief ‘Op weg naar versterkt beroepsonderwijs in elke regio’ is het schooljaar 2019 – 2020 geopend.

Uit de brief blijkt het enthousiasme voor onze gezamenlijke vernieuwingstrajecten: Het bevorderen van regionale samenwerking, het structureel mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo en mbo en het samenvoegen van de gemengde en theoretische leerwegen.

Ook wordt in brief de ambitie uitgesproken dat vanaf 2020 iedere jongere in elke regio op elk niveau terecht kan in een doorlopende leerroute.