15 januari 2019

Stroomdiagrammen vmbo-mbo verbeterd: nieuwe versie beschikbaar!

Vermelding profiel van de vmbo-verlater én adressen van de vestigingen

De stroomdiagrammen zijn op twee punten verbeterd. De diagrammen zijn aangevuld met het profiel van de vmbo-verlaters. Daardoor kan er bijvoorbeeld per profiel bekeken worden in welke mate leerlingen verwant doorstromen. Ook zijn bij de namen van de scholen de adressen van de vestigingen toegevoegd. Hiermee is het mogelijk om bij scholen met meerdere vestigingen de locaties te kunnen identificeren. Wanneer de stroom kleiner wordt dan 5 leerlingen, worden om privacy redenen overigens de vmbo-vestigingen niet meer getoond.

Meer informatie over de leerlingstromen