26 juni 2024

Nieuwe ronde aanvragen VABOK

Nieuwe ronde aanvragen VABOK

Voor de subsidieregeling versterking aansluiting beroepskolom is een tweede ronde aanvragen in 2024 mogelijk. In de eerste ronde is niet alle subsidie aangevraagd, waardoor er een tweede ronde gestart kan worden. De voorwaarden zijn dezelfde als in de eerste ronde, met dit verschil dat samenwerkingsverbanden van vo, mbo en hbo méér dan één aanvraag in mogen dienen. De aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 15 augustus tot 15 september 2024.

Uitleg door OCW bij de bijgestelde subsidieregeling

In het webinar van 4 maart 2024 vertelt Sandy Felicia, projectleider van de regeling, aan welke voorwaarden een subsidieverzoek moet voldoen en welke ruimte samenwerkingsverbanden hebben om de subsidie in te zetten.

Bekijk de opname