15 mei 2019

Nieuw reflectie-instrument voor versterking regionale samenwerking

Samenwerking tussen organisaties

De VO-raad heeft een reflectie-instrument gepubliceerd dat scholen en schoolbesturen kan helpen de samenwerking met regionale partners te versterken. Met behulp van de tool kunnen besturen en hun partners reflecteren op de samenwerking en afspraken maken over vervolgstappen.

Ook scholen die aan het begin staan van een nieuwe samenwerking met partners kunnen de tool gebruiken, om te komen tot een efficiënte en effectieve start van de samenwerking.