11 oktober 2021

Bezoekvouchers: niet-pilotscholen op bezoek bij pilotscholen

Pilotscholen bezoeken aan de hand van vouchers

Via digitale nieuwsbrieven, de SBO-website en webinars informeren we niet-pilotscholen over de nieuwe leerweg. Het is ook goed om praktische ervaring op te doen. Dat kan door op bezoek te gaan bij pilotscholen die al bezig zijn met een praktijkgericht programma. Hoe doen zij het, welke obstakels ervaren ze, welke kansen liggen er et cetera. Dat levert energie en inspiratie om ook zelf aan de slag te gaan. Voor zowel de bezoekende als de ontvangende school is een vergoeding beschikbaar.

De eerste ronde van bezoeken wordt nu georganiseerd. Hiervoor zijn scholen uitgenodigd die zich hadden ingeschreven voor de pilot, maar die helaas zijn uitgeloot. Zodra die scholen zijn geweest, worden ook de andere scholen uitgenodigd. U wordt daarover geïnformeerd via de nieuwsbrief. De coördinatie van de bezoeken aan pilotscholen ligt bij het Platform-TL en wordt bekostigd vanuit OCW subsidies.