06 december 2018

Monitor Sterk Beroepsonderwijs

Wie werken er samen? Waar werken ze samen? Hoe werken ze samen? Vragen die opkomen als men het heeft over Sterk Beroepsonderwijs. Daarom wordt er sinds november een monitor uitgevoerd door KBA Nijmegen en ecbo.

KBA Nijmegen en ecbo gaan, de komende jaren, in opdracht van het Ministerie van OCW onderzoek doen naar samenwerkingen in de regio’s tussen vo-scholen en mbo-instellingen op het gebied van doorlopende leerroutes en het versterken van beroepsonderwijs. Zij gaan de twee actielijnen: stimuleren van samenwerken in de regio (actielijn 1) en aanbieden van doorlopende leerroutes (actielijn 2), in kaart brengen en monitoren. Dit gaan zij op drie momenten doen zodat de progressie voor iedereen zichtbaar is. Tijdens deze monitor gaan zij ook op zoek naar best practices en zaken die nog niet soepel lopen.

Wat levert het u op?

Wanneer de eerste resultaten uit de monitor rollen, zullen deze gelijk in een interactieve kaart gezet worden. Hier kunt u zien of er al samenwerkingen plaatsvinden in uw regio, waar uw school misschien bij kan aanhaken. Mocht het nou zo zijn dat u straks de kaart ziet en denkt: ‘Hé, wij werken al samen op het gebied van een doorlopende leerroute vmbo-mbo, maar we staan niet op de kaart’, laat het ons dan weten, dan zorgen wij dat u er bij komt te staan.