11 oktober 2021

Meer pilotscholen licentiegebonden programma’s

Licentiegebonden praktijkgerichte examenprogramma’s

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de licentiegebonden praktijkgerichte examenprogramma’s. De pilot voor deze programma’s gaat op 1 augustus 2022 van start. Aan deze pilot kunnen zes scholen per programma deelnemen, vier meer dan eerder was gepland. De ‘nieuwe’ scholen worden gezocht onder de scholen die al deelnemen aan de pilot. Scholen die een licentie hebben voor een licentiegebonden programma en met meer dan één programma deel willen nemen aan de pilot, kunnen zich melden bij OCW. Aan de pilot worden geen nieuwe scholen toegevoegd.