13 november 2019

Meedenken over de nieuwe leerweg

Vormgeving van een nieuwe leerweg

In het kader van het programma ‘Sterk beroepsonderwijs’ wordt er gewerkt aan de vormgeving van een nieuwe leerweg waarin de huidige gemengde en theoretische leerweg samengaan. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht vak, dat tot doel heeft hen optimaal voor te bereiden op een vervolgopleiding.

Klankbordgroep met schoolleiders

Scholen kunnen komende jaren op verschillende manieren actief meedenken over de vormgeving van de nieuwe leerweg. Op 31 oktober vond de eerste sessie plaats van de nieuwe klankbordgroep met schoolleiders, voor de inrichting van de nieuwe leerweg in het vmbo. Met meer dan 20 schoolleiders uit vmbo, mbo en het havo is onder andere gesproken over de beeldvorming rondom gl/tl en de overstap naar het vervolgonderwijs.

Klankbordgroep voor docenten

Binnenkort start ook een klankbordgroep voor docenten uit vmbo, mbo en havo. In de loop van 2020 wordt bekendgemaakt hoe het selectieproces eruit ziet en hoe u zich kunt aanmelden. Deze informatie komt beschikbaar via de site en deze nieuwsbrief.

Regionale bijeenkomsten

Daarnaast organiseren we in 2020 diverse regionale bijeenkomsten om zoveel mogelijk mensen te informeren en de mogelijkheid te bieden om input te geven. De data van deze bijeenkomsten worden via deze nieuwsbrief en de site bekendgemaakt.