10 februari 2021

Landelijke aanmelddatum MBO opgeschoven naar 1 mei

Landelijke aanmelddatum MBO opgeschoven naar 1 mei

VO-leerlingen die komend schooljaar starten met een opleiding in het mbo, kunnen zich tot uiterlijk 1 mei aanmelden bij een ROC, AOC of vakopleiding. Normaal is deze aanmelddatum 1 april, maar vanwege het bijzondere schooljaar is dit met een maand verlengd. MBO’s kunnen over de aanmelding van nieuwe leerlingen in hun regio eigen afspraken maken, dit moeten ze op hun website vermelden.