03 oktober 2018

Laatste aanvraagronde vakmanschaproute vmbo-mbo

Stappen zetten met doorlopende routes naar mbo 2

In de maand oktober 2018 is het voor de laatste keer mogelijk een aanvraag in te dienen voor een vakmanschaproute vmbo-mbo als onderdeel van de experimenten doorlopende leerlijnen. Een vakmanschaproute heeft betrekking op een doorlopende leerlijn vmbo-mbo niveau 2 (BOL en BBL), waarin vanaf leerjaar 3 vmbo gewerkt wordt aan één onderwijsprogramma tot en met het diploma niveau 2.

Nieuwe wetgeving die doorlopende routes vmbo-mbo structureel mogelijk maakt is in voorbereiding. Voor degenen die graag op korte termijn willen starten, biedt deze aanvraagronde de mogelijkheid om reeds stappen te zetten met doorlopende routes naar mbo 2.