28 mei 2019

Kwaliteitsagenda’s: alle mbo-scholen klaar voor volgende stap

Verbeteren van het middelbaar beroepsonderwijs

Alle mbo-scholen werken de komende jaren verder aan het verbeteren van het middelbaar beroepsonderwijs. In kwaliteitsagenda’s hebben zij samen met scholen en bedrijven in de regio hun ambities voor de komende jaren vastgelegd. Een onafhankelijke commissie adviseert minister Van Engelshoven van OCW nu om deze agenda’s goed te keuren en de hiervoor gereserveerde kwaliteitsgelden beschikbaar te stellen.

Bestuursakkoord Trots, vertrouwen en lef

De kwaliteitsagenda ‘s vloeien voort uit het Bestuursakkoord Trots, vertrouwen en lef dat de MBO Raad (namens de mbo-scholen) en minister Van Engelshoven vorig jaar februari sloten. In dit akkoord is afgesproken dat scholen in de regio de ruimte krijgen om samen met bedrijven, gemeenten, docenten en studenten plannen te maken voor verbetering van het middelbaar beroepsonderwijs. Voor goede plannen stelt het ministerie van OCW in totaal een bedrag van 1,6 miljard euro ter beschikking voor een periode van vier jaar.

Positieve beoordelingen van de plannen

Een onafhankelijke commissie, onder voorzitterschap van Michiel Scheffer, heeft de afgelopen maanden de agenda’s beoordeeld. De commissie heeft alle scholen bezocht en de plannen intensief doorgesproken. Alle plannen van de commissie hebben inmiddels een positieve beoordeling gekregen. Op maandag 27 mei bood de commissie haar advies aan minister Ingrid van Engelshoven aan tijdens een werkbezoek aan het Summa College.