22 januari 2020

Kader praktijkgericht programma vastgesteld door de minister

Levensechte opdrachten in en buiten de school

De afgelopen maanden hebben SLO, VO-raad, Platform TL en SPV, in samenwerking met het ministerie van OCW een kader ontwikkeld waaraan vakken die de status praktijkgericht programma willen krijgen moeten voldoen. In dit kader staat bijvoorbeeld dat het programma levensechte opdrachten moet bevatten, die samen met het regionaal bedrijfsleven zijn ontwikkeld en in en buiten de school moeten worden uitgevoerd.
Komende maanden vindt er, aan de hand van het kader, een toetsing plaats van vakken die graag praktijkgericht programma willen worden, onder leiding van SLO.
Afgesproken is dat de beroepsgerichte examenprogramma’s, zoals ze nu aangeboden worden in de gemengde leerweg, een vaste plek krijgen in het curriculum van de nieuwe leerweg en niet doorontwikkeld hoeven te worden. Deze examenprogramma’s mogen ook in de toekomst in de nieuwe leerweg aangeboden worden.

Het kader is 22 januari 2020 door de minister vastgesteld. Binnenkort worden de eerste vakken/programma’s aan het kader getoetst om te bezien of deze vakken/programma’s ook als praktijkgericht programma aangeboden kunnen worden, dan wel doorontwikkeld gaan worden tot praktijkgericht programma.

In de zomer wordt het kader geëvalueerd en mogelijk bijgesteld.

Download het kader