13 februari 2019

In gesprek over Sterk Beroepsonderwijs vmbo-mbo

Samenwerking tussen vmbo en mbo in de regio

Vanuit het programmateam Sterk Beroepsonderwijs gaan we graag met u in gesprek over de versterking van het beroepsonderwijs. Ook kunnen we presentaties en workshops verzorgen over de verschillende programmalijnen van Sterk Beroepsonderwijs (stimuleren van samenwerking in de regio, het wetsvoorstel doorlopende leerroutes en de nieuwe leerweg). Dat doen we voor grotere groepen professionals in het vmbo en mbo. Dat kan bijvoorbeeld voor bedrijfstakgroepen in het mbo, vmbo-platforms of voor regionale netwerken. Ook voor conferenties maken we graag afspraken om een presentatie te verzorgen.

Wilt u samenwerking tussen vmbo en mbo in de regio agenderen? Laat het ons weten. We maken graag een afspraak daarvoor.

In gesprek met het programmateam Sterk Beroepsonderwijs