13 februari 2019

Impressie kennissessie wetsvoorstel Sterk Beroepsonderwijs

Kritische vragen en nuttige opmerkingen

Samen met docenten, coördinatoren en bestuurders uit het vmbo en het mbo gingen beleidsmakers van het ministerie van OCW op maandagavond 11 februari in gesprek over het wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs. Met dank aan de goede faciliteiten en de uitstekende service van studenten van het Koning Willem I College in Den Bosch kon deze kennissessie worden gehouden. Er zijn kritische vragen gesteld en nuttige opmerkingen meegegeven voor de verdere uitwerking van het wetsvoorstel. Enkele van de vragen en opmerkingen die zijn gewisseld:

  • Kan de samenwerking ook plaatsvinden tussen een mbo-instelling en een cluster van vmbo-scholen?
  • In de huidige vakmanschapsroute moet de leerling examens doen in kernvakken, kan dat straks nog steeds op dezelfde manier?
  • Hoe zit het nou precies met de onderwijstijd en studieduur?
  • Wordt er ook gekeken naar de impact die deze samenvoeging kan hebben op de verschillende informatiesystemen van het vmbo en het mbo?

Op korte termijn worden op de website www.sterkberoepsonderwijs.nl de veelgestelde vragen en antwoorden van de kennissessies gepubliceerd. Mocht u nog willen reageren op het wetsvoorstel via de internetconsultatie kan dat enkel nog vandaag hier. De laatste dag van de internetconsultatie is 14 februari.