18 juni 2021

Hoe wilt u geïnformeerd worden?

Vul de korte vragenlijst in!

Door corona was het afgelopen schooljaar niet mogelijk bijeenkomsten te organiseren. Toen dit duidelijk werd is er een concept van webinars ontwikkeld om u toch te kunnen informeren. Het lijkt of we corona de baas worden en nu dringt zich de vraag op: hoe gaan we verder met het informeren van scholen/instellingen en het delen van kennis. Het programmateam Sterk Beroepsonderwijs hoort hierover graag uw mening. Die kunt u geven door voor 30 juni onze korte vragenlijst in te vullen. Op basis van de resultaten van de enquête wordt, in de zomer, een besluit genomen over de informatievoorziening komend schooljaar. Na de vakantie volgt hierover meer informatie.

Het is niet meer mogelijk de vragenlijst in te vullen.