17 november 2019

Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes is aangeboden aan de Tweede Kamer

Gezamenlijk programma vmbo-school en mbo-instelling

Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo is op 13 november 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel regelt dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk doorlopende leerroutes kunnen aanbieden.

Om een kwalitatief goed en inhoudelijk uitdagend onderwijsprogramma aan te kunnen bieden, wordt het mogelijk om gezamenlijk een programma te verzorgen, dat start in het derde vmbo-leerjaar en eindigt met het behalen van een mbo-diploma (op niveau 2, 3 of 4). Dit onderwijsprogramma kan gegeven worden met één docententeam, er geldt één onderwijstijd voor de gehele route en jongeren mogen het vmbo-examen spreiden over de eerste drie jaren van de doorlopende leerroute. Hiermee wordt het ook mogelijk dat jongeren een mbo 2-opleiding binnen het vmbo afronden.

Vroegtijdige kennismaking met de beroepscontext

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat regio’s het beroepsonderwijs meer als één geheel vorm geven. Waardoor alle jongeren tijdig met de praktijk in aanraking komen. Een vroegtijdige kennismaking met de beroepscontext is van belang om jongeren een weloverwogen keuze te laten maken voor een opleidingsrichting en voor hun toekomst.

Voor jongeren is er nu nog veel niet-functionele overlap in vmbo- en mbo-leerstof. Wat de motivatie niet ten goede komt. Op dit moment zijn er scholen waar derdejaars vmbo-leerlingen op meerdere momenten in het jaar al de mbo-stof in mogen duiken en gedurende de bovenbouw steeds vaker op het ROC te vinden zijn. Zulke ervaringen, aangevuld met stages, helpen jongeren bij het vinden van een onderwijsroute die het beste bij hen past. Met het wetsvoorstel kunnen steeds meer vmbo’s en mbo’s dit samen mogelijk maken. De focus ligt op goed en toegankelijk beroepsonderwijs in elke regio. Het gaat om onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt, kansen biedt en jongeren boeit.

Start nu met doorlopende leerroutes in uw regio

Om de beroepskolom voor te bereiden op de toekomst is het van belang dat de ruimte die het wetsvoorstel gaat bieden volop wordt benut. Ook u wordt uitgedaagd om te verkennen welke mogelijkheden er in uw regio zijn om meer van dit soort onderwijsroutes te starten. Mocht u daar ondersteuning bij nodig hebben, dan kunt u hulp krijgen vanuit het programma Sterk beroepsonderwijs. U kunt uw vragen stellen via het contactformulier op deze website.

In dit format vindt u alle onderdelen waar ten minste afspraken over gemaakt moeten worden bij het opstarten van een doorlopende leerroute vmbo-mbo. Mocht u routes willen vormgeven met meerdere scholen en/of instellingen, dan kan er één overeenkomst worden opgesteld, waaraan alle partijen deelnemen.