13 januari 2021

Het leerlingenperspectief op de nieuwe leerweg

Het leerlingenperspectief op de nieuwe leerweg

In het kader van de start van de pilot praktijkgericht programma’s heeft onderzoeks- en adviesbureau YoungWorks kwalitatief onderzoek gedaan naar het leerlingenperspectief op de nieuwe leerweg. In totaal gaven 42 jongeren hun mening in een serie duo-interviews. De meesten van hen zijn vmbo-gtl scholier, een deel van hen havist of mbo-student met het vmbo-gtl nog vers in het geheugen.

Wat vinden deze jongeren van het vmbo-onderwijs dat zij volg(d)en? Waarover zijn ze positief en wat wordt juist gemist? Waar zien ze kansen en uitdagingen voor het praktijkgerichte programma? Het resultaat is een prikkelend rapport met voldoende stof tot nadenken.

Video

Ontmoet onze vmbo-ers. We spraken ze over hun onderwijs en het nieuwe praktijkgerichte programma.