18 december 2018

Geld voor regionale aanpak lerarentekort

Extra geld beschikbaar

Ruim 250 betrokken schoolleiders, bestuurders, opleiders en gemeenteambtenaren zijn dinsdag 11 december aan de slag gegaan met de regionale aanpak lerarentekort. Per januari 2019 is hier extra geld voor beschikbaar. Naast uitleg over de subsidieregeling, werden inspirerende voorbeelden gedeeld en zijn collega’s uit de verschillende regio’s met elkaar in gesprek gegaan over de aanpak.

“Regionale samenwerking is absoluut noodzakelijk. Op deze manier kunnen we, scholen, opleiders en gemeenten samen kijken wat er nodig is en maatwerk bieden” aldus een schoolleider uit het primair onderwijs.

Subsidie aanvragen

Met de subsidie worden schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen gestimuleerd en gefaciliteerd om gezamenlijk een regionale aanpak te ontwikkelen. Er is geld beschikbaar voor het aanpakken van tekorten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Vanaf 15 januari t/m 31 augustus 2019 kunnen plannen met bijbehorende begroting worden ingediend. Meer uitleg over de subsidieregeling is te vinden op de website van het ministerie van Onderwijs.

Goede voorbeelden en advies

Bent u op zoek naar goede voorbeelden of advies bij het maken van het plan van aanpak? Neem dan contact op met het Arbeidsmarktplatform PO of VOION. De regioadviseurs kunnen u op weg helpen en in contact brengen met andere schoolbesturen en partijen bij u in de buurt.
Bekijk ook de websites voor goede voorbeelden.

Vervolg

De bijeenkomst was een start voor de intensivering van de regionale aanpak lerarentekort. Op 11 februari 2019 is de volgende bijeenkomst. Meer informatie hierover is te vinden op de websites van het Arbeidsmarktplatform PO en VOION.