09 oktober 2019

Format samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst

Om scholen en instellingen te helpen bij het vormgeven van doorlopende leerroutes is een format van een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld. Dit format voldoet aan de eisen die het wetsvoorstel aan een samenwerkingsovereenkomst voor doorlopende leerroutes stelt. Binnenkort worden ook andere producten beschikbaar gesteld, zoals een model voor financiële afspraken als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst. Deze en andere instrumenten, zoals informatieproducten, stappenplannen en een voorbeeldmatige uitwerking van gezamenlijke onderwijsprogramma’s, worden onderdeel van de handreiking doorlopende leerroutes die op dit moment in ontwikkeling is. Zo heeft u straks alle handige informatie gebundeld in één boekje. Het format voor de samenwerkingsovereenkomst is hieronder te vinden.