07 september 2021

Evaluatie webinars

Evaluatie webinars

Door corona konden we vorig jaar geen fysieke bijeenkomsten organiseren en hebben we geprobeerd u te informeren over Sterk Beroepsonderwijs door webinars. Uit de evaluatie eind vorig schooljaar, blijkt dat de webinars een goede manier zijn om informatie over te brengen. De webinars zijn goed ontvangen en worden veelvuldig teruggekeken.

Voor het komend schooljaar geven de mensen die de enquête hebben ingevuld de voorkeur aan het voortzetten van de webinars eventueel met publiek in de zaal.

Bedankt voor het invullen van de enquête, de resultaten geven aanleiding tot het blijven organiseren van webinars, maar als de coronamaatregelen dat toelaten proberen we in maart/april 2022 ook een landelijke bijeenkomst te organiseren.