07 september 2021

Eigen nieuwsbrief nieuwe leerweg

Twee nieuwsbrieven Sterk beroepsonderwijs

Vanaf dit schooljaar worden er door het programma Sterk Beroepsonderwijs twee nieuwsbrieven uitgegeven. Een over doorlopende leerroutes en samenwerking in de regio en een die als onderwerp ‘De nieuwe leerweg’ heeft. De nieuwsbrieven wisselen elkaar maandelijks af, u krijgt dus niet meer nieuwsbrieven, maar de ene maand een nieuwsbrief over doorlopende leerroutes en de andere maand een over de nieuwe leerweg.

Als abonnee van de nieuwsbrief ontvangt u automatisch beide nieuwsbrieven. In de onderwerpregel kunt u elke maand lezen op welk deelprogramma de nieuwsbrief betrekking heeft.