11 oktober 2021

Eerste concept examenprogramma voor een licentiegebonden programma vastgesteld

Concept examenprogramma PGP Maritiem en techniek

Minister Slob heeft het concept examenprogramma PGP Maritiem en techniek vastgesteld. Eén pilotschool start op 1 augustus 2022 met dit examenprogramma. De drie andere vmbo-scholen die een licentie hebben voor dit programma werken nauw samen met de ene pilotschool om zo samen ervaring op te doen met dit praktijkgerichte programma.

Bekijk het concept examenprogramma