27 april 2021

Een nieuwe leerweg: uw mening telt!

Hoe wilt u geïnformeerd worden? De resultaten.

In maart 2021 hebben we GL-/TL-teamleiders van niet-pilotscholen gevraagd om hun mening over de wijze waarop u geïnformeerd wilt worden over de ontwikkeling van de nieuwe leerweg en de praktijkgerichte programma’s binnen die nieuwe leerweg. Ook willen we graag weten welke informatie u nodig heeft om de implementatie van de nieuwe leerweg op de eigen school voor te bereiden. Uw reacties zijn verwerkt in een infographic. Deze uitkomsten worden nu omgezet naar een communicatie-strategie.

Belangrijkste uitkomst: 95% van u weet dat er een nieuwe leerweg aankomt en wilt daarover het liefst via de website www.sterkberoepsonderwijs.nl geïnformeerd worden.

Heeft u vragen over de nieuwe leerweg? Stel ze via het contactformulier op de website.