14 maart 2021

Een nieuwe leerweg: blijf op de hoogte!

Nieuwe leerweg in het vmbo. Hoe wilt u geïnformeerd worden?

Vanaf schooljaar 2024-2025 worden de gemengde en theoretische leerweg samengevoegd tot één leerweg met een nieuwe naam. Hierin volgen alle leerlingen, naast avo-vakken, een praktijkgericht programma. Vanuit de nieuwe leerweg kunnen leerlingen doorstromen naar een opleiding op niveau 4 van het mbo of naar het havo.

Vanaf het najaar van 2020 proberen 137 scholen de praktijkgerichte programma’s die voor de nieuwe leerweg worden ontwikkeld uit in een pilot. De komende tijd houden we u en uw docenten hiervan graag op de hoogte.

Het is niet meer mogelijk om deel te nemen.