09 juli 2020

Doorontwikkelgroepen en pilotscholen: is er verschil?

Doorontwikkelgroepen en pilotscholen

Na de zomervakantie gaat de ontwikkeling van de nieuwe leerweg echt van start met docenten en scholen. Er lijkt wat onduidelijkheid te bestaan over de verschillende groepen, daarom een uitleg.

  • Vanaf september 2020 gaan zogenaamde doorontwikkelgroepen van start. Voor de 12 vakken die voorlopig zijn aangewezen als praktijkgericht programma maken deze doorontwikkelgroepen concept examenprogramma’s. Met deze concept examenprogramma’s gaat de pilot met leerlingen in augustus 2021 van start.
    Voor elke doorontwikkelgroep zoeken we docenten van vmbo, mbo en havo. Docenten nemen op persoonlijke titel zitting in een doorontwikkelgroep en hoeven niet verbonden te zijn aan een pilotschool.
  • Vanaf december 2020 gaan pilotscholen van start. Zij starten met de voorbereiding van de pilot met leerlingen in augustus 2021. Bij de start van de pilot liggen er concept examenprogramma’s voor de 12 vakken die in de pilot, als praktijkgericht programma aangeboden mogen worden. Docenten van de pilotscholen kunnen reageren op deze concept examenprogramma’s op basis van hun ervaringen in de pilot.