09 juli 2020

Docenten voor doorontwikkelgroepen gezocht

Docenten voor doorontwikkelgroepen gezocht

Wilt u meedenken over de inhoud van de nieuwe praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg? Meld u dan aan voor een van de doorontwikkelgroepen.

Per programma wordt er een doorontwikkelgroep samengesteld. De opdracht is om, in ieder geval  gedurende schooljaar 2020-2021, te komen tot eerste concepten van examenprogramma’s voor deze praktijkgerichte programma’s. Deze concepten worden dan voorgelegd aan de pilotscholen om feedback op te geven. De doorontwikkelgroepen nemen de feedback mee in de verdere doorontwikkeling van de examenprogramma’s en pilotscholen kunnen hier gedurende het traject op blijven reflecteren.

Een doorontwikkelgroep is als volgt samengesteld:

  • Vier vmbo docenten (2 uit GL/ 2 uit TL)
  • Eén docent uit mbo
  • Eén docent uit havo
  • Slo leerplanontwikkelaar (trekker)
  • Eventueel (D&P, Z&W, E&O, techniek) onafhankelijk voorzitter.
Download profiel docenten doorontwikkelgroepen