10 mei 2021

Didactief: ‘Het vmbo wordt praktischer’

Vakblad Didactief over de nieuwe leerweg

‘Verdwijnt de mavo?’ ’Mag je als school zo maar een nieuw programma opstarten als er genoeg vraag is in de regio?’ ‘Wat doe je als er geen docenten zijn met een praktijkgerichte bevoegdheid?’

Het zijn een paar van de vragen die aan bod komen in het artikel ‘Het vmbo wordt praktischer’ in onderwijsvakblad Didactief. Het artikel gaat in op wat vmbo-scholen mogen verwachten de komende jaren als het gaat om de nieuwe leerweg, en ook op de inhoud van de verschillende praktijkgerichte programma’s. Daarnaast zijn er tips voor scholen die niet werden ingeloot als pilotschool voor de nieuwe leerweg, maar wel overwegen een praktijkgericht programma op te zetten.

Suzan van den Heuvel, projectleider van de nieuwe leerweg bij OCW adviseert om daarbij vooral de samenwerking te zoeken. ‘Betrek bijvoorbeeld docenten van basisberoepsgericht en basiskader bij het ontwikkelen van het nieuwe programma.’ Die hebben immers meestal al contacten binnen regionale netwerken van bedrijven, waardoor het gemakkelijker wordt om levensechte opdrachten te vinden voor een praktijkgericht vak.