12 juni 2019

Derde tranche pilotscholen Technologie & toepassing gestart!

Twaalf scholen in de pilot Technologie & toepassing

In september 2019 starten twaalf scholen in de pilot Technologie & toepassing (T&T). Op maandag 3 juni jl. was de startbijeenkomst van deze 3e tranche pilotgroep.

Wat wordt de eerste levensechte opdracht? Met welke bètawerelden komen leerlingen op andere scholen in aanraking? Welke tips zijn er om het praktijklokaal in te richten? Hoe kan de school dit vak samen met mbo-opleidingen in mijn regio vormgeven? Zomaar een aantal vragen waarover de nieuwe pilotscholen T&T met elkaar in gesprek gingen.


Wilma Bredewold (Leergang T&T):

 

“Pak de rugzak van de T&T-schoolverlater van 2021 met uw vaksectie uit. Wat wilt u dat er in zit als hij/zij doorstroomt naar mbo of havo?

 

Bepaal op basis van kennis van het examenprogramma Technologie & toepassing én visie op het vak wat de T&T-leerling eind leerjaar 4 moet weten en kunnen.”


Tijdens deze middag werd vanuit het ministerie van OCW, SLO en de Leergang schoolexaminering T&T aangegeven wat het betekent om dit schoolexamenvak aan te bieden en welke ondersteuning scholen kunnen verwachten. Daarnaast stond de startbijeenkomst vooral in het teken van kennismaken, inspireren en uitwisselen van visie en ervaringen met het vak. Zo gaven scholen uit de huidige pilotgroep tips over belangrijke aspecten van de invoering van het vak, zoals:

  • Personeel, rooster, organisatie
  • Outillage (lokaal en voorzieningen)
  • Netwerken en opdrachtgevers
  • Levensechte opdrachten
  • Beoordeling van T&T
  • Bètawerelden en LOB

Bent u ook geïnteresseerd in T&T? Laat het ons weten en we houden u op de hoogte!

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de 3e tranche van de pilot T&T, maar u kunt het vak komend schooljaar wel als extra-curriculair vak aanbieden.

Laat u inspireren door de wijze waarop Tjitske Alserda Technologie & toepassing op het Ubbo Emmius in Stadskanaal heeft georganiseerd.