13 april 2021

De nieuwe leerweg komt er aan

Ontwikkelingen rond de nieuwe leerweg en de praktijkgerichte programma’s

In 2024 worden de gl en de tl samengevoegd tot een, nieuwe, leerweg. In die nieuwe leerweg volgen alle leerlingen, naast avo-vakken, een praktijkgericht programma. Tot 2024 doen pilotscholen ervaringen op met verschillende praktijkgerichte programma’s, maar ook niet-pilotscholen willen heel graag op de hoogte gehouden worden om zich voor te bereiden op de nieuwe leerweg.

14 april zijn tijdens een webinar scholen geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de nieuwe leerweg en de praktijkgerichte programma’s tot nu toe. Er zijn veel vragen beantwoord en ook is aandacht geschonken aan de vraag: wat kan ik als niet-pilotschool nu doen om me voor te bereiden op de komst van de nieuwe leerweg?

Download de presentatie (pdf)

Bekijk de FAQ’s

17 juni: zes webinars over concept examenprogramma’s nieuwe leerweg

Op 17 juni geven deskundigen van SLO een toelichting bij de concept examenprogramma’s voor de nieuwe leerweg. In zes webinars worden de concept examenprogramma’s toegelicht, waarbij vooral aandacht zal zijn voor het idee achter de examenprogramma’s. Wat is de insteek voor deze programma’s, hoe kunnen de programma’s vormgeven worden, wat kunt u als school al doen om zich hierop voor te bereiden, zijn onderwerpen die in de webinars aan de orde komen.

Aanmelden