03 oktober 2018

De nieuwe leerweg GL/TL: geef uw mening

De praktische component in de nieuwe leerweg

In november en december organiseren het Platform-TL, de VO-raad, SPV en SLO vier conferenties waarin de nieuwe leerweg GL/TL en de praktijkgerichte component binnen deze leerweg centraal staan. De conferenties zijn bedoeld voor school- en teamleiders werkzaam in de GL en/of TL (bovenbouw vmbo). Genoemde organisaties zijn door OCW om advies gevraagd  hoe een praktische component in de nieuwe leerweg vorm moet krijgen. In het kader van dit advies aan OCW willen we hierover graag uw mening horen. Tijdens de conferenties krijgt u volop de gelegenheid uw ideeën over een praktische component te delen met collega’s en bij te dragen aan een door het veld gedragen advies aan OCW.

Waar?

De conferenties worden op vier plaatsen in Nederland gehouden. Er is elke keer plaats voor maximaal 100 mensen.

  • Donderdag 22 november 2018: BCN Eindhoven
  • Dinsdag 27 november 2018: Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
  • Donderdag 29 november 2018: BCN Rotterdam/Capelle ad IJssel
  • Dinsdag 4 december 2018: Reehorst Ede

Alle bijeenkomsten vinden plaats van 13.30 tot 16.30 uur.

  • Op zoek naar meer informatie?

    Samen met het onderwijs werkt het ministerie van OCW aan een nieuwe leerweg in het vmbo.

  • Op zoek naar inspiratie?

    Artikelen, publicaties en video’s van inspirerende voorbeelden uit de praktijk.