20 december 2018

CSG Jan Arentsz biedt TL-leerlingen onderwijs op maat

Nieuw inspiratievoorbeeld op de site

Een betere aansluiting vanuit het vmbo op mbo en havo. Binnen het onderwijsveld wordt er al jaren voor gepleit. CSG Jan Arentsz in Alkmaar heeft er serieus werk van gemaakt. Door het aanbieden van een aantal beroepsgerichte vakken in de bovenbouw kunnen vmbo-leerlingen TL, op basis van reële beroepsbeelden, bewuster kiezen voor een vervolgstudie en beroep. Tegelijkertijd biedt de school in de bovenbouw verdiepingsmodules aan waarbij rekening wordt gehouden met niveauverschillen tussen leerlingen.