10 juni 2021

Concept examenprogramma’s praktijkgerichte programma’s

Eerste versie concept examenprogramma’s gereed

Een belangrijke mijlpaal is gehaald in de ontwikkeling van de nieuwe leerweg: de eerste versies van de concept examenprogramma’s voor vijf van de praktijkgerichte programma’s zijn klaar. Het afgelopen jaar is er door de ontwikkelgroepen, onder leiding van SLO, hard gewerkt aan deze programma’s. Pilotscholen en stakeholders hebben de programma’s van feedback voorzien. Dit heeft geresulteerd in concept examenprogramma’s voor de praktijkgerichte programma’s D&P, E&O, IT, Z&W, T&T en MaT die, voor de pilot, door de minister zijn vastgesteld.

Aan de concept examenprogramma’s voor BWI, Groen, HBR, MVI, M&T en PIE wordt nog gewerkt, de verwachting is dat die in het najaar van 2021 gereed zijn. De pilot voor deze licentiegebonden programma’s start in augustus 2022.

De gl- en tl-scholen die meedoen aan de pilot praktijkgerichte programma’s gaan vanaf schooljaar 2021-2022 deze concept examenprogramma’s beproeven. De programma’s worden op basis van ervaringen van de pilotscholen en reacties vanuit het veld bijgesteld.

Ook niet-pilotscholen kunnen met deze concept examenprogramma’s aan de slag. Let op: deze scholen mogen een praktijkgericht programma alleen als extra-curriculair vak aanbieden. Scholen kunnen zich ook op andere manieren voorbereiden op de invoering van de nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma, bijvoorbeeld door deel te nemen aan scholing in het kader van de nieuwe leerweg via bijscholing vmbo.

Concept examenprogramma's

Webinars over de concept examenprogramma’s

Op 17 juni 2021 gaven vakinhoudelijke deskundigen van SLO een toelichting bij de concept examenprogramma’s. Er werd per praktijkgericht programma een toelichting gegeven. Mocht u informatie willen over meer dan één programma dan kunt u de webinars terugkijken.
Als u vragen heeft over de inhoud van de concept examenprogramma’s, dan kunt u die stellen via vmbo@slo.nl.