13 oktober 2021

Bijscholingvmbo.nl, ook voor de nieuwe leerweg

Bijscholingvmbo.nl, ook voor de nieuwe leerweg

De website bijscholingvmbo.nl heeft een nieuwe look. Vanaf nu wordt er op de website onderscheid gemaakt tussen bijscholing voor de nieuwe leerweg, beroepsgerichte bijscholing en profieloverstijgende bijscholing. Onder het kopje ‘nieuwe leerweg’ vindt u een aanbod waarvan u nu al gebruik kunt maken, ook als niet-pilotschool, bijvoorbeeld rond visie-ontwikkeling op de nieuwe leerweg, het ontwikkelen van levensechts opdrachten, de veranderde rol van de docent, et cetera. Dit scholingsaanbod is beschikbaar voor alle mensen die een rol gaan spelen in de nieuwe leerweg op de eigen school. Naast ‘algemeen aanbod’ zijn er programma-specifieke scholingen die u kennis laten maken met de verschillende praktijkgerichte programma’s. In de categorie ‘Profieloverstijgende bijscholing’ vindt u scholing rond bijvoorbeeld de schoolexamens en het PTA.

Op dit moment staat er een aanbod op de website waarvan SPV denkt dat het een antwoord geeft op de vraag van docenten, maar natuurlijk horen we ook graag uw mening. Aan welke scholing heeft u behoefte? Vul de vragenlijst in, wij maken een passend aanbod.

Invullen vragenlijst

Website Bijscholingvmbo.nl