01 juli 2020

Bericht vanuit OCW over doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo-mbo

Op 1 juli stuurde DUO op verzoek van het ministerie van OCW/programma Sterk beroepsonderwijs een bericht over doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo-mbo naar alle bestuurders van een vo- en/of mbo-school.

In de brief wordt aandacht besteed aan:

 • Eén onderwijsprogramma vmbo-mbo
 • Kansen voor leraren, docenten en regionale samenwerking
 • Wat is een doorlopende leerroute precies?
 • Veel ruimte voor invulling van de leerroute
 • Ga het gesprek aan over een divers aanbod van beroepsonderwijs
 • Ondersteuning door accountmanagers OCW
 • Geef uw samenwerkingsinitiatief door!

Daarnaast vindt u in de brief informatie over de melding van de doorlopende leerroutes op duo.nl onder voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Daar vindt u ook informatie over de inschrijving van de leerlingen/studenten en de uitwisseling met BRON.

Veelgestelde vragen

 • Stel dat een jongere een mbo-4 opleiding wil gaan doen. Loopt de samenwerking dan ook alle jaren tot en met de mbo-diplomering?

  Ja, de samenwerking in de doorlopende leerroute omvat de hele route, van klas 3 vmbo tot en met het diploma mbo, ook als dat een niveau 4 opleiding is.

 • Mag je een leerwerktraject aanbieden als een doorlopende leerroute?

  Een leerwerktraject is volgens de wet een reguliere route in de basisberoepsgerichte leerweg. Voor deze leerlingen kan een doorlopende leerroute ontwikkeld worden.

 • Is er ervaring met leerwerktrajecten in een doorlopende leerroute?

  Een vo-school die een leerwerktraject aan wil bieden moet dat altijd doen in samenwerking met het mbo en moet met dat mbo een samenwerkingsovereenkomst voor het leerwerktraject sluiten, naast een samenwerkingsovereenkomst voor de doorlopende leerroute. Zonder samenwerkingsovereenkomst kan er geen leerwerktraject aangeboden worden. In de samenwerking worden afspraken gemaakt over de doorstroom van leerlingen van het vmbo naar het mbo.

  Jaarlijks bieden ongeveer 180 scholen een leerwerktraject aan. Er is dus ervaring met leerwerktrajecten in doorlopende routes hoewel dat strikt formeel geen doorlopende leerroutes zijn in de zin van de wet doorlopende leerroutes.

 • Is er zicht op het loslaten van teldata in het kader van steeds meer gepersonaliseerde leerroutes?

  Nee, hier is geen zicht op.

 • Er wordt steeds gesproken over een overstapoptie, wat wordt daarmee bedoelt?

  Als vo en mbo samen een doorlopende leerroute vormgeven en aanmelden moeten ze een samenwerkingsovereenkomst hebben waarin de doorlopende leerroute geregeld is. De overstapoptie maakt daar formeel onderdeel van uit van. Partners moeten samen afspreken hoe jongeren die stoppen of switchen met een doorlopende leerroute tot een startkwalificatie gebracht kunnen worden.