01 juli 2020

Bericht vanuit OCW over doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo-mbo

Op 1 juli stuurde DUO op verzoek van het ministerie van OCW/programma Sterk beroepsonderwijs een bericht over doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo-mbo naar alle bestuurders van een vo- en/of mbo-school.

In de brief wordt aandacht besteed aan:

  • Eén onderwijsprogramma vmbo-mbo
  • Kansen voor leraren, docenten en regionale samenwerking
  • Wat is een doorlopende leerroute precies?
  • Veel ruimte voor invulling van de leerroute
  • Ga het gesprek aan over een divers aanbod van beroepsonderwijs
  • Ondersteuning door accountmanagers OCW
  • Geef uw samenwerkingsinitiatief door!

Daarnaast vindt u in de brief informatie over de melding van de doorlopende leerroutes op duo.nl onder voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Daar vindt u ook informatie over de inschrijving van de leerlingen/studenten en de uitwisseling met BRON.