25 augustus 2020

Meld u aan als pilotschool nieuwe leerweg

Pilotschool nieuwe leerweg

Tot 15 september kunnen scholen met een GL en/of TL zich aanmelden voor de pilot nieuwe leerweg. In de pilot denken zij mee over en doen ze ervaring op met het praktijkgerichte programma dat alle leerlingen in de nieuwe leerweg vanaf 2024 moeten gaan volgen. Ook denken zij mee over de inrichting van de nieuwe leerweg. Scholen ontvangen voor deelname aan de pilot vrijstelling om het praktijkgerichte programma als examenvak aan te mogen bieden en ontvangen een subsidie.

Heeft u vragen over de pilot, kijk dan bij de veelgestelde vragen of uw vraag daarbij staat. Is dat niet het geval dan kunt u, ook in de zomervakantie, een mail sturen via het vragenformulier.

Downloaden subsidieregeling