13 november 2019

Aan de slag met een praktijkgericht vak

Het onderwijs praktischer inrichten

De interesse voor de ontwikkeling van een praktijkgericht vak voor de nieuwe leerweg is groot. Een groeiend aantal GTL-scholen heeft het afgelopen jaar al actie ondernomen om het onderwijs praktischer in te richten en leerlingen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op een vervolgopleiding. Mogelijk heeft u op uw school ook al stappen gezet.

Een andere manier van lesgeven

Wij realiseren ons dat het implementeren van een praktijkgericht vak het nodige van uw school vraagt. Het gaat onder andere om het ontwikkelen van leermaterialen en levensechte opdrachten, het opbouwen en onderhouden van een netwerk met bedrijven en mbo en de versterkte inzet op LOB. Voor scholen die geen beroepsgerichte leerwegen in huis hebben zijn dit soort zaken meestal nieuw. Docenten besteden tijd aan het zich eigen maken van een praktijkgericht vak. Bovendien vraagt het invoeren van een praktijkgericht vak vaak om een verandering in de manier van lesgeven. Docenten zijn niet alleen bezig met het begeleiden en beoordelen van een product, maar ook met het begeleiden en beoordelen van het proces en de competentieontwikkeling van de leerling.

Bijscholing

Voor de scholen die een praktijkgericht vak extra-curriculair aan (willen) bieden in 2019-2020, zijn er trainingen ontwikkeld. Op de website www.bijscholingvmbo.nl vindt u een bijscholingsaanbod. Naast het bijscholingsaanbod voor beroepsgerichte profielen en het al bestaande aanbod rond het PTA, schoolexamens en LOB, is er ook aanbod voor Technologie & toepassing te vinden. Het gaat om drie samenhangende praktische eendaagse trainingen die los van elkaar gevolgd kunnen worden.

Mailalert

Er wordt voortdurend nieuw aanbod op deze site geplaatst. U kunt zich opgeven voor een maandelijkse mailalert met trainingen waar nieuwe data voor gepland zijn.