15 mei 2019

12 scholen geselecteerd voor uitbreiding van de pilot Technologie & toepassing (T&T)

Pilot Technologie & toepassing

De huidige pilotgroep van 24 scholen wordt per schooljaar 2019-2020 uitgebreid om te zorgen voor meer diversiteit onder deelnemende scholen. Geïnteresseerde scholen hadden tot 5 april 2019 de gelegenheid om zich hiervoor aan te melden.

Inmiddels zijn de twaalf 3e tranche pilotscholen geselecteerd. Daarbij is gekeken naar criteria die de ontwikkeling van het vak en de pilot bevorderen. Met deze uitbreiding omvat de pilotgroep 36 scholen, die het komende jaar doorwerken aan de ontwikkeling van het schoolexamenprogramma.

Wat is T&T?

Technologie & toepassing is een nieuw schoolexamenvak voor de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo. Het is een vak waarin leerlingen brede praktische vaardigheden ontwikkelen, een praktische leerstijl wordt aangesproken en leerlingen zich tegelijkertijd oriënteren op verschillende beroepsmatige vaardigheden.

Het concept examenprogramma wordt momenteel ontwikkeld met een groep pilotscholen. Alleen de scholen in de pilot mogen T&T als schoolexamenvak aanbieden. Deze scholen hebben een ontheffing van het Ministerie van OCW ontvangen om dit te doen.

Ook geïnteresseerd in T&T?

OCW is zich ervan bewust dat de interesse voor de ontwikkeling van dit vak groot is. Er zijn meer aanmeldingen voor de pilot ontvangen dan beschikbare plekken voor deelname aan de pilot. Ook hebben diverse scholen aangegeven graag op een later moment met T&T te willen starten. In schooljaar 2019-2020 zal OCW geïnteresseerde scholen enige ondersteuning bieden.

Bent u ook geïnteresseerd in de ontwikkeling van T&T? Laat het ons weten en we houden u op de hoogte!