06 juni 2018

Structureel 100 miljoen per jaar voor het technisch vmbo!

Structureel 100 miljoen per jaar voor het technisch vmbo!

Het nieuwe regeerakkoord werd door ons met veel plezier gelezen: structureel 100 miljoen per jaar voor het technisch vmbo! Eindelijk erkenning en steun voor de zorg die vanuit de Federatie Techniek steeds weer is aangegeven over de stand van het techniekonderwijs in het vmbo. De Federatie Techniek is hiertoe het afgelopen jaar opgericht door de Platforms Techniek, vmbo Bouwen, Wonen en Interieur, PIE en Mobiliteit en Transport samen met veel bijbehorende brancheorganisaties. Mede ook ondersteund door VNO/NCW MKB hebben wij continu aandacht gevraagd voor de teruggang van het vmbo-techniekonderwijs, de teruggang van de technische niveau-2 opleidingen, de achterstand qua inventaris en leermiddelen op de scholen en het gebrek aan goed opgeleide docenten techniek. Wij werden hierbij ook gesteund door de VO-raad.

Goed opgeleide technische mensen

Veel scholen hebben helaas keuzes gemaakt om minder diepgaande techniekopleidingen aan te bieden, kortweg omdat er een gebrek is aan voldoende financiële middelen, mogelijkheden en mensen. Heel betreurenswaardig, want juist in de techniek zijn er volop leuke en aantrekkelijke banen met goede carrièreperspectieven en inkomens voor kinderen die met name wat praktischer zijn ingesteld. Nederland heeft, zoals bekend, veel behoefte aan goed opgeleide technische werknemers.

De laatste weken krijgen wij veel vragen van enthousiaste schoolleiders en docenten over de vraag waar de 100 miljoen blijft. Overleg met het ministerie maakt duidelijk dat de eerste jaren slechts een gedeelte van het geld beschikbaar is (eerste jaar 50 miljoen). Bij veel scholen die bovengenoemde technische profielen aanbieden, zijn mede door de invoering van de nieuwe examenprogramma’s, grote achterstanden ontstaan qua inrichting en inventaris. De eerste jaren worden dan ook gebruikt om deze achterstanden in te lopen. Duidelijkheid over de precieze invulling krijgen wij eind juni.

Regionale samenwerking

De komende jaren zal aan de subsidie een extra eis worden gesteld. Voorwaarde van toekenning zal zijn dat er sprake is van een regionale samenwerking op het gebied van technisch onderwijs tussen het vmbo, mbo en het regionaal bedrijfsleven. Nadrukkelijk is hierbij gesteld dat het vmbo hierbij regievoerder is. De grootte en samenstelling van de regio’s kunnen door de scholen zelf worden ingevuld.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Over het beschikbaar komen van techniekgelden worden in juni en juli 2018 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door OCW, DUS-I en SPV (in samenwerking met de Federatie Techniek).
Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

  • 19 juni 2018: Eindhoven
  • 25 juni 2018: Utrecht
  • 3 juli 2018: Zwolle