Technologie & toepassing

Nieuw schoolexamenvak voor vmbo gl/tl

Technologie & toepassing is een nieuw schoolexamenvak voor de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo. Het is een vak waarin de praktische leerstijl van leerlingen wordt aangesproken, brede praktische vaardigheden worden ontwikkeld en leerlingen zich tegelijkertijd oriënteren op verschillende beroepsmatige vaardigheden.

Het vak biedt een leerling een kader om binnen de context van de zeven bètawerelden competenties te ontwikkelen, zoals samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren. Deze vaardigheden komen goed van pas in het mbo of op het havo en later op de arbeidsmarkt. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding vormt een belangrijk onderdeel van het concept examenprogramma Technologie & toepassing.

Technologie & toepassing kan niet als beroepsgericht programma worden aangeboden, het is echter ook geen theorievak. Het kan gezien worden als mix van beiden: een praktijkgericht vak.

Bij Technologie & toepassing zijn leerlingen met levensechte opdrachten van het bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen uit de regio bezig, met een variatie in toepassingsvormen van technologie. Technologie is overal, daarom kunnen T&T-opdrachten overal over gaan: gezondheid, sport, energie, handel, voeding, omgeving, duurzaamheid en nog veel meer. Het vak is dan ook niet gebonden aan een specifiek profiel: T&T past bij elk profiel in het vmbo.

Vanuit hun persoonlijke interesse gaan leerlingen op zoek naar nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. Om tot een goede uitwerking van hun idee te komen, lopen de meeste jongeren tijdens het vak ook stages bij een bedrijf of bij een mbo-opleiding.

Leerlingen ontdekken bij Technologie & toepassing wat de werelden van technologie inhouden, ontwikkelen hun 21-eeuwse vaardigheden en oriënteren zich op vervolgstudie en verschillende beroepen.

Door Technologie & toepassing ……

  • zijn leerlingen gemotiveerder.
  • weten leerlingen beter wat ze moeten kiezen.
  • ontstaan er vakoverstijgende projecten.
  • is er meer betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs.
  • kan werk worden gemaakt van doorlopende leerlijnen en routes.
  • komt er een onderwijsvernieuwing op gang.

Pilot Technologie & toepassing

Het concept examenprogramma wordt momenteel ontwikkeld op pilotscholen. Alleen de scholen in de pilot mogen T&T als schoolexamenvak aanbieden. De scholen hebben een ontheffing van het Ministerie van OCW ontvangen om dit te doen. Andere scholen kunnen het vak Technologie & toepassing extracurriculair geven. De handreiking voor Technologie & toepassing kan scholen steun bieden bij de inrichting van het vak op school. In 2019-2020 maken 36 scholen onderdeel uit van de pilot T&T.