Scholing

In 2024 worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg.
Op deze pagina vindt u het scholingsaanbod rond zes samenhangende thema’s die van belang zijn voor álle praktijkgerichte programma’s.

Scholingsaanbod praktijkgerichte programma’s niet-pilotscholen

De invoering van een praktijkgericht programma binnen de nieuwe leerweg vraagt nieuwe competenties, kennis en vaardigheden van docenten en leidinggevenden. Om alle scholen te ondersteunen bij de invoering van de praktijkgerichte programma’s is (en wordt) een scholingsaanbod ontwikkeld van basis- en verdiepingsmodules rond zes samenhangende thema’s die van belang zijn voor álle praktijkgerichte programma’s:

  1. Visie op de leerweg
  2. Ontwikkelen van een onderwijsprogramma
  3. De (veranderende) rol van de docent
  4. LOB
  5. Evalueren (formatief) en examineren (summatief)
  6. Samenwerking/netwerken met het mbo en bedrijven/instellingen

Inschrijven?

De scholingen zijn in eerste instantie ontwikkeld voor de pilotscholen praktijkgerichte programma’s. Maar ook niet pilotscholen die het praktijkgerichte programma extra curriculair willen gaan invoeren, kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de eerste basismodules en verdiepingsmodules via https://bijscholingvmbo.nl/nl/
Naast het programma-overstijgende aanbod kunt u zich ook inschrijven voor het programma-specifieke aanbod van D&P, E&O, IT, T&T en Z&W.

Regelmatig worden nieuwe data gepland waarvoor u zich kunt inschrijven. Is er nog geen datum gepland voor een scholing waar u zich voor in wil schrijven? Dan kunt u uw belangstelling per module aangeven. Bij voldoende belangstelling, wordt een nieuwe uitvoeringsdatum gepland.

Zelfevaluatietool

De beginsituatie bij het invoeren van een praktijkgericht programma is natuurlijk niet voor iedere school gelijk. Via de zelfevaluatietool (onderstaand te downloaden) kan elke school bepalen waar zij momenteel staat in het ontwikkelingsproces. Met de uitkomst kunt u een gerichte keuze maken uit het scholingsaanbod passend bij de leervragen van uw school. Zo ontwikkelt u samen én op maat een eigen leerweg.

Vragen?

Heeft u een vraag over het scholingsaanbod en/of wilt u een bepaalde leerbehoefte aangeven waarvoor nog geen scholingsaanbod is ontwikkeld, laat het ons weten!
Wilma Bredewold, projectleider scholing nieuwe leerweg van SPV, w.bredewold@platformsvmbo.nl.

Scholingsaanbod praktijkgerichte programma’s niet-pilotscholen.

Bekijk de animatie over het aanbod voor de niet-pilotscholen.

Ervaringen met scholing – Marieke Eissens

SPV organiseert bijscholingscursussen voor docenten en teamleiders in het vmbo op het gebied van de nieuwe leerweg. Welke volgde Marieke Eissens, coördinator T&T bij CSG het Noordik, en welke wil ze nog volgen? Lees het op de derde pagina van onderstaand artikel.