Pilotscholen

Deze pilotscholen nemen deel aan de pilot praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg.

Overzicht pilotscholen op landkaart

Pilotscholen
Praktijkgerichte programma’s

Overzicht pilotscholen