Initiatieven van scholen

Ontwikkelen van een eigen aanpak

Een groeiend aantal scholen heeft de afgelopen jaren zelf actie ondernomen om het onderwijs praktischer in te richten en hebben aanvullende onderwijsprogramma’s of een andere aanpak ontwikkeld. Dit doen zij om de motivatie van leerlingen te vergroten en de aansluiting op het vervolgonderwijs te verbeteren. Hier treft u enkele voorbeelden aan ter inspiratie. Heeft u ook een goed voorbeeld? Mail dit dan naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.