Informatietechnologie

Officieel avo-keuzevak

Met ingang van 1 augustus 2016 is het vak Informatietechnologie een officieel avo-keuzevak in het vrije deel van het onderwijsprogramma voor de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Leerlingen in deze leerwegen volgen daarmee sinds 2016 de mogelijkheid om in aanraking te komen met informatietechnologie en zich daarbij te oriënteren op het vervolgonderwijs in die richting. Elke school met een gemengde of theoretische leerweg mag dit vak aanbieden.

Informatietechnologie wordt afgesloten met een schoolexamen dat meetelt binnen de zak-slaag regeling. Zowel het examenprogramma als de afsluiting bieden ruimte voor een schooleigen dan wel regionale invulling van het vak.

Inspiratievoorbeeld